Ispekcia - Revízia

Revízia sa zameriava:
 • Na posúdenie celkového stavu regálov, na odhalenie možného poškodenia komponentov regálov

 • Na kontrolu stability regálov

 • Na kontrolu všetkých komponentov regálov, najmä zabezpečovacích a bezpečnostných prvkov

 • Na pevnosť skrutkových spojov regálov

 • Na úplnosť a správnosť bezpečnostného a technického značenia regálov

Rozsah revízie
 • Vizuálna kontrolná prehliadka regálov

 • Nalepenie kontrolného štítku na regály

 • Vypracovanie zápisu o vykonanej kontrolnej prehliadke + oboznámenie kompetentnej osoby s výsledným stavom (všetko priamo na mieste)

 • Vypracovanie revízneho protokolu (na základe písomnej zápisnice) a jeho doručenie kompetentnej osobe

 • Vyhotovenie prípadnej ponuky na odstránenie závad a poškodení

 • Vyhotovenie chýbajúceho alebo nového označenia regálov

Opravy

Opravu štandardných dielov vykonávame po dohode do niekoľkých dní. Za týmto účelom disponujeme v Trenčianskych Bohuslaviciach skladom dielov všetkých typov nami dodávaných regálových systémov.

Výmena poškozených komponentov

Podľa vyššie uvedenej normy STN EN 15635 - uvádzame plné znenie bodu 9.7.1. – výmena poškodených komponentov: „Opravy poškodených komponentov nie sú povolené, pokiaľ nie sú schválené dodávateľom zariadenia. Poznámka: Poškodené komponenty musia byť vymenené, nie opravené, nakoľko pri za studena tvarovaných materiálov je zložitá kontrola kvality“. Vyhlasujeme, že súhlas k oprave poškodených dielov neudeľujeme.

Servis regálů PROMAN

Servis

Mapa obchodu

Servis PROMAN Martin Holub +420 725 429 911
Servis PROMAN Eduard Bukáček +420 727 983 667
Servis PROMAN David Kopecký +420 702 195 708
Servis PROMAN Čestmír Javůrek +420 602 287 702
Servis PROMAN Miroslav Glos +420 606 738 832
Servis PROMAN Adam Čížek +420 720 951 703
Servis PROMAN Petr Kyncl +420 724 269 040
Mapa servisu PROMAN
Miroslav Glos Miroslav Glos Petr Kyncl Martin Holub Adam Čížek David Kopecký Eduard Bukáček Čestmír Javůrek Eduard Bukáček

Miroslav Glos

Miroslav Glos

tel.: +420 606 738 832
glos@proman.cz

Miroslav Glos

Miroslav Glos

tel.: +420 606 738 832
glos@proman.cz

Petr Kyncl

Petr Kyncl

tel.: +420 724 269 040
kyncl@proman.cz

Martin Holub

Martin Holub

+420 725 429 911
holub@proman.cz

Adam Čížek

Adam Čížek

+420 720 951 703
a.cizek@proman.cz

David Kopecký

David Kopecký

+420 702 195 708
kopecky@proman.cz

Eduard Bukáček

Eduard Bukáček

+420 727 983 667
bukacek@proman.cz

Čestmír Javůrek

Čestmír Javůrek

+420 602 287 702
javurek@proman.cz

Eduard Bukáček

Eduard Bukáček

+420 727 983 667
bukacek@proman.cz

Asistentka servisného oddelenia:

Markéta Málková +420 725 733 344