VJEZDNÉ REGÁLY

Regály vjezdné (drive-in regály)

Paletové regály vjezdné slouží k ukládání palet stejného druhu zboží. Jsou určeny pro skladování zboží s malou obrátkou nebo delší dobou trvanlivosti. Vhodné jsou pro systém ukládání FIFO (First-In First-Out). Typické je využití vjezdných regálů pro vstupní materiál a díky vysoké hustotě skladování v chladírenských provozech.

Vysoká
nosnost

Mechanická odolnost

Variabilita

Bezpečnost

Rychlá montáž

 • Palety se ukládají do regálu za sebou do kanálu (ukládací uličky) v jednotlivých řadách a v několika ukládacích úrovních.

 • Vjezdné regály mohou být navrženy jako neprůjezdné nebo jako průjezdné (drive-through), tzn. že zboží je ukládáno z jednéstrany a z druhé strany je odebíráno.

 • Palety se ukládají na speciální šíny. Tyto šíny, tj. ukládací profily, jsou vyrobeny z ocelového ohýbaného pozinkovaného plechu.

 • Ocelové konzoly jsou jednostranné nebo oboustranné a jsou přes závěs šroubované ke sloupům.

 • Vjezdné regály dále obsahují hlavový nosník umístěný na horním konci sloupu k zajištění tuhosti sloupů. K zajištění stability vjezdného regálu slouží svislá a vodorovná zavětrovací táhla.

 • Při návrhu sestavy drive-in regálů je důležité znát typ používaného vysokozdvižného vozíku. Sestavu vjezdného regálu je možné vybavit doplňky regálů, např. vedení vozíků, ochrany stojin, zarážky palet na zadní stranu kanálu atd.

Regály vjezdné

Vhodné pro mrazírenské prostory

Vysoká hustota skladování

Splňují normy EU

Jednoduchá obsluha

Varianty paletových regálů

Paletové regály - základní

Paletové regály

Paletové regály - základní

Systém paletových regálů je jednoduchá stavebnicová konstrukce pro skladování palet nabízející vysokou variabilitu pro malé i velké skladové prostory.

Pojízdné regály

Paletové regály

Pojízdné regály

Systém pojízdných regálů zajišťuje přístup ke každé paletě jedinou pracovní uličkou. Využitím pojízdných paletových regálů se zvýší kapacita skladu až o 100 % oproti klasickému řešení při zachování přístupu ke každé paletě.

Spádové regály

Paletové regály

Spádové regály

Spádové paletové regály používáme tam, kde máme více palet jednoho sortimentu zboží. Spádové paletové regály pracují na principu FIFO (First In First Out) a LIFO (Last In Last Out).

E-SHOP

Využijte nabídku našeho sortimentu na e-shopu PROMAN. Například konzolové regály můžete přímo konfigurovat podle zatížení/rozměrů. Automaticky Vám systém vygeneruje cenovou nabídku.  Na e-shopu najdete také velkou nabídku doplňků k paletovým i policovým regálům.

Paletové regály - eshop

Technické informace

 • Konstrukce paletových regálů

  Konstrukce paletových regálů svým charakterem provedení slouží k účelnému využití skladového prostoru, zvyšuje kapacitu úložných míst ve skladech a přispívá k přehlednosti uloženého materiálu a zboží. Všeobecně slouží konstrukce paletového regálu k ukládání palet s materiálem přímo na nosníky regálu nebo na příčníky. Sudy, role, svazky plechů a desek se ukládají na speciální příčníky. Drobný materiál a krabice se ukládají na podlážku buňky paletového regálu. Podlážka může být zhotovena z dřevotřískové desky různých tloušťek, ocelových roštů, panelů atd. Nabídka na regály pro zákazníka vzniká na základě jeho požadavků. Běžně jsou jednořadé paletové regály umístěny po obvodu skladu a dvouřadé regály uprostřed. Šířka uličky mezi regály je určena typem vysokozdvižného vozíku, který bude zákazník ve skladu používat.

 • Technické detaily
  • Paletový sloup se skládá ze dvou stojin propojených šikmými a vodorovnými diagonálami. Diagonály jsou vyrobeny z lisovaných profilů tvaru C a do stojin se uchycují šrouby. Hloubka regálu je dána délkou diagonál.
  • Stojiny rámu jsou vyrobeny ze zastudena válcovaných profilů. Profil stojiny je šířky 100 a 120 mm a vyrábí se z plechů tloušťky 1,5, 2, 2,5 a 3 mm podle požadovanéh ozatížení. Rámy vyrábíme ve standardních výškách.
  • Děrování sloupu je po 70 mm.
  • Zespodu je stojina opatřena kovovou patkou, která slouží k roznesení tlaku a připevnění regálu do podlahy.
  • Standardně se stojiny dodávají v modré barvě RAL 5010, popř. pozinkované.
  • Regály se instalují na kvalitní betonovou podlahu, případné nerovnosti jsou dorovnány podložkami pod patky sloupu. Po vyrovnání je regál přikotvený pomocí šroubů do podlahy.
  • Obvykle jsou regály označeny bezpečnostními tabulkami nosnosti.
  • Hloubka rámu se stanovuje podle velikosti použitých palet, standardně 1100, 900 a 750 mm.
  • Dvouřadé regály jsou navzájem propojeny distancí pro zajištění větší stability regálu.
  • Průchody a průjezdy jsou opatřeny podlážkou z dřevotřísky nebo roštu proti pádu zboží z palety.
  • Nosníky regálu jsou vyrobeny z C profilů do sebe zalisovaných vytvářejících krabicový profil obdélníkového průřezu. Na obou koncích jsou navařeny speciální ocelové závěsy (pravý a levý) tvaru L. Závěsy mají šikmé obdélníkové trny, pomocí kterých jsou nosníky zavěšeny na sloup. V každém závěsu je nosník zajištěn vždy jednou speciálně tvarovanou pojistkou, která zabraňuje vypadnutí nosníku při manipulaci palety. Bezšroubé spojení zajišťuje rychlou a snadnou montáž.
  • Velikost profilu nosníku je dána požadovanou nosností buňky a délkou nosníku. Standardní délky nosníků jsou ve dvou řadách 1800, 2700 a 3600 mm pro EUR palety a 2200, 3300 pro industriální palety (tj. čistá ukládací délka nosníků). Povolené zatížení nosníků je uvedeno v tabulce nosností.
  • Paleta se na nosníky ukládá na hloubku 1200 mm (europaleta). Jiné uložení se řeší individuálně s různými podpěrami palet.
  • Nosníky se dodávají v barvě oranžové RAL 2004.
  • Úrovně mohou být měněny na sloupu po 70 mm.
  • Podle potřeb zákazníka je možné do regálu doplnit polici např. z dřevotřískové desky, ocelových roštů nebo plechových panelů.
  • Paletový regál nabízí také možnost ukládat cívky a role na ose uložené do speciálních přičníků do regálu.

  Volitelné příslušenství

  • rohové zábrany
  • ochrany sloupů
  • boční ochrany regálů
  • označení skladových míst a řad regálů
  • boční vedení pro třícestný vysokozdvižný vozík
  • příčníky pro palety a sudy
  • zasítění nebo zaplechování stěn regálů
  • zarážky za palety
  • předávací konzoly
  • roštové výplně (podlážky)
  • dřevotřískové výplně (podlážky)
  • plechové výplně (podlážky)
  • roznášecí plech zatížení
 • Doplňky paletových regálů
  Dopňky paletových regálů

  Ochrany regálu

  Rohy a čela regálů, stejně tak stojiny regálů jsou ohroženy poškozením při manipulaci vozíkem, proto je doporučujeme vybavit bezpečnostními prvky jako jsou ochrany stojin sloupů a čel regálů.
  Dopňky paletových regálů

  Ochrana proti prostrčení palety

  Na zadní stranu jednořadého regálu doporučujeme doplnit zadní dorazy – jako ochranu proti prostrčení palety. Je také možné zakrýt celou stranu zasítěním.
  Dopňky paletových regálů

  Příčníky

  Pro zakládání ohradových a atypických palet a sudů se používají různé typy příčníků jako podpěra palety.
  Dopňky paletových regálů

  Vychystávací místa

  Na čela regálů je možné dodat vychystávací místa, která slouží k přípravě palety k zaskladnění.
  Dopňky paletových regálů

  Vedení vozíku

  Po dohodě se zákazníkem je možné doplnit regál o vedení vozíku podle typu vysokozdvižného vozíku pro rychlejší a jednodušší obsluhu regálu.
  Dopňky paletových regálů

  Podlážka

  Podle potřeb zákazníka je možné dovybavit regál podlážkou z dřevodesky, roštů nebo plechových panelů.
  Dopňky paletových regálů

  Štítky nosnosti

  Každý regál je na viditelném místě na konci řady označen štítkem s údaji o počtu ukládacích úrovní, nosností ukládací úrovně a nosností celého regálu.
  Dopňky paletových regálů

  Zavětrování

  Zavětrování paletového regálu se používá pro zvýšení únosnosti regálů, zajištění stability v seismicky nestabilních oblastech.

   

 • Stáhněte si technické detaily

Galerie

Časosběrné video - montáž regálu