Certifikáty PROMAN

Politika jakosti, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Hlavní činností společnosti PROMAN s.r.o. je projekčně - dodavatelská činnost v oboru skladové a manipulační techniky včetně záručního a pozáručního servisu.

Politika jakosti, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci společnosti je součástí obchodní politiky. Záměrem je trvalé zlepšování kvality našich výrobků a výkonů ku prospěchu našich zákazníků v souladu s podmínkami šetrného chování k životnímu prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 • Politika jakosti, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • Spolupracujeme se zákazníkem komplexně od projektu až po předání do provozu. Po každém roce provozu provádíme kontrolní prohlídky systému a následný servis.
  • Zvyšování prestiže a utváření povědomí o firmě PROMAN s.r.o. mezi zákazníky zajišťujeme kvalitou našich dodávek. Samozřejmostí je kompletní plnění požadavků zákazníka a prioritně bezpečnost dodávané skladové a manipulační techniky.
  • Všichni zaměstnanci pracují s vědomím, že jsme zde pro zákazníka a ne opačně.
  • Společnost si váží svých zaměstnanců a vytváří pro ně příjemné pracovní podmínky tak, aby se zaměstnání ve společnosti stalo prestižní záležitostí.
  • Požadavky v oblasti kvality, bezpečnosti výrobků, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce vyžadujeme i od našich dodavatelů. Preferujeme dlouhodobé vzájemně výhodné vztahy založené na spolupráci, serióznosti a spolehlivosti.
  • Vedení společnosti motivuje pracovníky k ochraně životního prostředí a plnění požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, především v rámci jejich pracovních povinností a současně motivuje externí spolupracovníky k ochraně životního prostředí a dodržování zásad bezpečnosti práce.
  • Vedení společnosti svým přístupem podporuje rozvoj regionu.
  • Dodržujeme všechny příslušné předpisy v oblasti environmentálního práva, bezpečnosti práce a další související legislativní předpisy ve všech oblastech činností společnosti.
  • Společnost neustále zlepšuje ochranu životního prostředí společnosti v rámci měnících se vnějších podmínek a vytváří podmínky pro prevenci znečišťování životního prostředí.
  • Společnost důsledně realizuje prevenci vzniku pracovních úrazů a poškozování zdraví zaměstnanců vycházejících z našich pracovních činností.
  • Společnost neustále zlepšuje technické vybavení a udržuje je v bezpečném stavu.
  • Společnost důsledně realizuje hospodárná a preventivní opatření v oblasti spotřeby energie a surovin (pohonných hmot), vzniku, využití a likvidace odpadů.
  • Všichni zaměstnanci předchází vzniku havarijních situací a pracovních úrazů.
  • Společnost je environmentálně transparentní vůči veřejnosti.
  • Vedení společnosti je ostatním pracovníkům příkladem při uskutečňování veškerých činností.

Certifikáty ISO

Certifikát PROMAN

ISO 9001:2015

Certifikát PROMAN

ISO 14001:2015

Certifikát PROMAN

ISO 45001:2018

Certifikáty - Strojírenský zkušební ústav, s.p.

Policové regály

Certifikát

Paletové regály

Certifikát

Paletové regály

Certifikát

Policové regály

Certifikát - ocelové plošiny

Ocelové plošiny

Certifikát - konzolové regály

Konzolové regály