Profil společnosti

Společnost PROMAN s.r.o. byla založena dne 27.10.1994 a zabývá se projekčně dodavatelskou činností v oblasti komplexních dodávek regálových systémů pro skladové prostory. Společnost PROMAN s.r.o. je na trhu jedním z nejvýznamnějších dodavatelů regálových systémů všech typů a dokáže velmi pružně reagovat na všechny potřeby zákazníků.

  • Regálové systémy dodávané firmou PROMAN splňují náročné podmínky evropských norem.

  • Společnost se od svého založení neustále dynamicky rozvíjí. Důkazem rozsahu zajišťovaných dodávek je referenční listina realizovaných akcí.

  • V současné době firma zaměstnává cca padesát pracovníků, jež tvoří obchodní zástupci, technici a nejnutnější administrativní pracovníci. V současně době pracuje pro PROMAN více než sto montážních pracovníků.

  • Pracovníci zajišťující nabídkovou projekční činnost, mají v oboru manipulace s materiálem a skladování znalosti bezpečnostních předpisů a technických norem, což se projevuje v pružném řešení potřeb zákazníků.

  • Regálové systémy dodávané firmou PROMAN najdou uplatnění prakticky ve všech oborech, např. velkosklady, všechna odvětví průmyslu, bankovní sektor, správní organizace, drobní podnikatelé a další.

Certifikáty PROMAN
Certifikace PROMAN
Časosběrné video - montáž regálu

Dotace PROMAN FOTOVOLTAIKA

Poskytnutí dotace na projekt s názvem ,,PROMAN Fotovoltaika“, s registračním číslem CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0006954. Tento projekt je spolufinancován v rámci dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu pod číslem MPO 90727/23/61500, který je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu 19,8 kWp s akumulací 30,6 kWh sloužící pro snížení spotřeby elektrické energie za pomoci využití obnovitelných zdrojů.

Financováno EU

Projekt "Rozšíření exportních aktivit společnosti PROMAN s.r.o."

je spolufinancován Evropskou unií.
 
Projekt je zaměřen na prezentaci společnosti PROMAN s.r.o.
na zahraničních veletrzích.

Financováno EU