Profil spoločnosti

Spoločnosť PROMAN s.r.o. bola založená 3.12.1997, ako dcérska spoločnosť PROMAN Chrudim. Nadviazala na niekoľko ročné úspechy materskej spoločnosti. Máme silné obchodné, projekčné a realizačné zázemie. Spoločnosť PROMAN s.r.o. je na trhu v Slovenskej republike jedným z najvýznamnejších dodávateľov regálových systémov všetkých typov a dokáže veľmi pružne reagovať na všetky potreby zákazníkov.

  • Spoločnosť sa od svojho založenia neustále dynamicky rozvíja. Dôkazom rozsahu zabezpečovaných dodávok je referenčná listina realizovaných akcií.

  • V súčasnosti firma zamestnáva na Slovensku osemnásť pracovníkov, ktorých tvoria obchodní zástupcovia, technici a najpotrebnejší administratívni pracovníci.

  • V súčasnej dobe pracuje pre PROMAN viac ako 30 montážnych pracovníkov.

  • Pracovníci zabezpečujúci ponukovú a projekčnú činnosť, majú v odbore manipulácie s materiálom a skladovaním odborné vedomosti s bezpečnostných predpisov a technických noriem, čo sa prejavuje v pružnom riešení potrieb zákazníkov.

  • Regálové systémy dodávané firmou PROMAN nájdu uplatnenie prakticky vo všetkých odboroch, napr. veľkosklady, logistické centrá, všetky odvetvia priemyslu, bankový sektor, administratívne organizácie, malí podnikatelia a ďalšie.

Certifikáty PROMAN
Certifikáca PROMAN
Časozberné video - montáž regálu