Inspekce - Revize

Revize je zaměřena:
 • Na posouzení celkového stavu regálů, na odhalení možného poškození komponentů regálů

 • Na kontrolu stability regálů

 • Na kontrolu veškerých komponentů regálů, především zabezpečovacích a bezpečnostních prvků

 • Na dotažení šroubových spojů regálů

 • Na úplnost a správnost bezpečnostního a technického značení regálů

Rozsah revize
 • Vizuální kontrolní prohlídka regálů

 • Vylepení inspekční značky na regály

 • Sepsání zápisu o kontrolní prohlídce provedené kontrole + seznámení kompetentní osoby s výsledným stavem (vše přímo na místě)

 • Vyhotovení revizního protokolu (na základě sepsaného zápisu) a jeho doručení kompetentní osobě

 • Vyhotovení případné nabídky na odstranění závad a poškození

 • Vyhotovení chybějícího anebo nového značení regálů a zaslání kompetentní osobě k vylepení

Opravy

Opravu standardních dílů provádíme po domluvě do několika dnů. Za tímto účelem disponujeme v Chrudimi skladem dílů regálových systémů.

Výměna poškozených komponent

Dle výše uvedené normy ČSN 15635 uvádíme plné znění bodu 9.7.1. – výměna poškozených komponent: „Opravy poškozených komponent nejsou dovoleny, pokud nejsou schváleny dodavatelem zařízení. Poznámka: Poškozené komponenty musí být raději vyměněné než opravené, protože u studena tvarovaných materiálů je obtížná efektivní kontrola kvality.“ Prohlašujeme, že souhlas k opravě poškozených dílů neudělujeme.

Servis regálů PROMAN

Servis

Mapa obchodu

Servis PROMAN Martin Holub +420 725 429 911
Servis PROMAN Eduard Bukáček +420 727 983 667
Servis PROMAN David Kopecký +420 702 195 708
Servis PROMAN Čestmír Javůrek +420 602 287 702
Servis PROMAN Miroslav Glos +420 606 738 832
Servis PROMAN Adam Čížek +420 720 951 703
Servis PROMAN Petr Kyncl +420 724 269 040
Mapa servisu PROMAN
Miroslav Glos Miroslav Glos Petr Kyncl Martin Holub Adam Čížek David Kopecký Eduard Bukáček Čestmír Javůrek Eduard Bukáček

Miroslav Glos

Miroslav Glos

tel.: +420 606 738 832
glos@proman.cz

Miroslav Glos

Miroslav Glos

tel.: +420 606 738 832
glos@proman.cz

Petr Kyncl

Petr Kyncl

tel.: +420 724 269 040
kyncl@proman.cz

Martin Holub

Martin Holub

+420 725 429 911
holub@proman.cz

Adam Čížek

Adam Čížek

+420 720 951 703
a.cizek@proman.cz

David Kopecký

David Kopecký

+420 702 195 708
kopecky@proman.cz

Eduard Bukáček

Eduard Bukáček

+420 727 983 667
bukacek@proman.cz

Čestmír Javůrek

Čestmír Javůrek

+420 602 287 702
javurek@proman.cz

Eduard Bukáček

Eduard Bukáček

+420 727 983 667
bukacek@proman.cz

Asistentka servisního oddělení:

Markéta Málková +420 725 733 344