Ve dnech 16. 05. – 18. 05. 2023 proběhla v Pardubicích 19. celostátní archivní konference. Akce se konala pod záštitou ministra vnitra ČR Víta Rakušana, hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického, rektora Univerzity Pardubice Libora Čapka a primátora statutárního města Pardubic Jana Nadrchala.

Konference včetně doprovodného programu se zúčastnili zástupci Státních oblastních archivů, Státních okresních archivů, ale i podnikových archivů a některých muzeí a vysokých či středních škol. Společnost PROMAN s.r.o. byla jedním ze sponzorů této akce a prezentovala zde své uskutečněné realizace. Sestavy regálů PROMAN s.r.o. mohou zlepšit a také usnadnit práci ve všech archivních provozech, jako jsou kartotéky, spisovny či archivy.

Během konference byly účastníkům zodpovězeny jejich dotazy ohledně užitečnosti našich produktů. Informace, o které byl největší zájem, se týkaly zejména posuvných policových systémů, ale také dodávek doplňků regálových systémů, jako jsou nejrůznější zásuvky a dělítka.

Konference byla přínosná načerpáním znalostí od odborníků a zajištění přehledu o inovacích z tohoto oboru.