Veletrh LIGNA v německé Hannoveru zaměřený na dřevařský a lesnický průmysl se konal ve dnech 15. až 19. 05.2023. Naším prezentovaným výrobkem byl primárně konzolový regál pro skladování dlouhých profilů a velkých desek. Jako ukázka našich dalších produktů pak sloužil paletový regál se systémem závěsných kapes pro uložení drobnějšího materiálu (například kování, spojovacího materiálu a podobně). Regálové systémy, které jsou pro nás běžné, zaujaly řadu návštěvníků a vystavovatelů.

LIGNA je pro dřevařský průmysl něčím, čím LogiMAT pro logistiku – významnou, hojně navštěvovanou událostí v daném oboru. Popularita stánku předčila naše očekávání. Kromě účastníků veletrhu na náš stánek zavítalo také mnoho vystavovatelů. Ti se běžně specializují na návrh a budování komplexních provozů, jsou dobře informováni o výrobní části, ale skladování a úspora místa jde mimo jejich hlavní prioritu a zajímali se právě o konzolové regály a jejich efektivitu. A vzhledem k tomu, že na veletrhu nevystavoval téměř nikdo s podobným zaměřením na regálové systémy, přitáhl náš stánek velkou pozornost.

LIGNU určitě zařadíme k veletrhům, kterých se rádi opět zúčastníme.